પ્રેમ

પ્રેમ ના હોત તો  ગઝલ કોણ કહેત ?

કાદવ માં ખીલેલા ફૂલ ને કમલ કોણ કહેત ?

પ્રેમ તો કુદરત ની અનમોલ ભેટ છે ,નહી તો ,

એક લાશ ના ઘર ને તાજમહેલ કોણ કહેત !!

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: