પ્રેમ

પ્રેમ ને લખી ,વાંચી , સાંભળી કે વર્ણવી શકાતો નથી , ફક્ત અનુભવી શકાય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: