ફૂલ બનીશ તો કચડાઈ જઈશ

મને મળેલો એક સરસ વોટ્સેપ મેસેજ આપ સૌ સાથે શેર કરું છું .

ફૂલ બનીશ તો કચડાઈ જઈશ ,કાંટો બનીશ તો બળી જઈશ ,

તો લાવ ને ફોરમ  જ બની જાઉં ,ચારેકોર મહેકાઈ તો જઈશ .

ઢોલક બનીશ તો પીટાઈ જઈશ ,હાર્મોનિયમ બનીશ તો બજાઈ જઈશ ,

તો લાવ ને સૂર જ બની જાઉં ,સૌ ના દિલ માં છવાઈ તો જઈશ .

ભૂત બનીશ તો ભૂલી જઈશ ,ભવિષ્ય બનીશ તો ભખાઈ જઈશ ,

તો ચાલ ને વર્તમાન જ બની જાઉં ,સૌ ની સાથે તો રહીશ .

દૈત્ય બનીશ તો મરાઇ જઈશ ,દેવ બનીશ તો પૂજાઈ જઈશ ,

તો લાવ ને માનવ જ બની જાઉં સૌ ની વચ્ચે તો રહીશ .

વાંસળી બનીશ તો ફૂંકાઈ જઈશ ,સુદર્શન બનીશ તો ફેંકાઇ જઈશ,

તો લાવ ને મોરપિચ્છ જ બની જાઉં ,’શ્યામ’ ના મસ્તકે તો રહીશ .

 

 

 

 

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: