ભૂતકાળ ના ખ્યાલ

ભૂતકાળ  ના   ખ્યાલો   માંથી  બહાર  નીકળશું  તો   ભવિષ્ય   ભાર  વિનાનું    બનશે.

Leave a comment

%d bloggers like this: