માખણ

માખણ ને ત્રણ થી ચાર  પાણી થી ધોવાથી  એની ખાટી વાસ દુર થાય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: