મા તે મા બીજા વગડા ના વા .

મા   એટલે  મધપૂડો .  એનું વહાલ  પણ  મીઠું  અને  માર  પણ  મીઠો.  મીઠી  નીંદર  નું   સરનામું  એટલે  મા ની ગોદ .મા ની  ગોદ  એટલે  ઠંડી માં હીટર  અને  ગરમી માં એર કુલર .  એનો  પ્રેમ  રૂપી વરસાદ  તો  બારે માસ ભીંજવે .  મા એટલે શિક્ષણ ની  મોબાઈલ  યુનિવર્સીટી .એ એક સાચી  દોસ્ત  પણ હોય છે  સંતાન માટે.બરફ  થી ય  શીતલ એનો સ્પર્શ .અને ફૂલ થી ય કોમલ  એનું હ્રદય . સદા માફી  આપવા માટે તૈયાર .સહનશીલતા  નું બીજું  નામ  એટલે મા . મા  એટલે  સુખો  નું  સરનામું અને  ખુશીયો નો ખજાનો. આજે   મધર્સ  ડે  ના દિવસે મમ્મી   તમને  સાદર  સમર્પણ .તમે  એવી  જગ્યા  એ  છો કે   ત્યાં  કોઈ  ટપાલી  પત્ર પહોંચાડતો   નથી . તમને  ખુબ જ  યાદ  કરું  છું . મારા  હ્રદય  માં તમારી  સંઘરેલી  મીઠી  યાદો ને  વાગોળ્યા  કરું છું.   આઈ મિસ  યુ   મમ્મી .કાં કે

‘જનની  ની જોડ  સખી નહી  જડે  રે  લોલ .’

મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ
એથી મીઠી તે મોરી માત રે
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ.

પ્રભુના એ પ્રેમતણી પૂતળી રે લોલ,
જગથી જૂદેરી એની જાત રે … જનનીની

અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ,
વ્હાલનાં ભરેલાં એના વેણ રે … જનનીની

હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ,
હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે … જનનીની

દેવોને દૂધ એનાં દોહ્યલા રે લોલ,
શશીએ સિંચેલ એની સોડ્ય રે … જનનીની

જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ,
કાળજામાં કૈંક ભર્યા કોડ રે … જનનીની

ચિત્તડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ,
પળના બાંધેલ એના પ્રાણ રે … જનનીની

મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ,
લેતા ખૂટે ન એની લહાણ રે … જનનીની

ધરતી માતા એ હશે ધ્રૂજતી રે લોલ,
અચળા અચૂક એક માય રે … જનનીની

ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ,
સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે … જનનીની

વરસે ઘડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ,
માડીનો મેઘ બારે માસ રે … જનનીની

ચળતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ,
એનો નહિ આથમે ઉજાસ રે
જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ.

કવિ બોટાદકર .

Leave a comment

%d bloggers like this: