મા

મા તો મા હોય છે ,

એ ક્યાં કોઈ ની મોહતાજ હોય છે ?

એ તો સંતાનો ની સરતાજ હોય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: