મિત્ર

આપત્તિ માં મિત્ર ની , યુધ્ધ માં શુરવીર ની , દેવું થઇ જાય ત્યારે પવિત્રતાની  અને ગરીબી માં પત્ની ની કસોટી થાય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: