મૌન એ વાણી નું

મૌન  એ  વાણી  નું  તપ છે.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: