રુદિયા માં રામ

રુદિય માં  રામ , મુખમાં  નામ અને  હાથો માં કામ  ,

એ    છે   સુખ ના ધામ .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: