રુદિયો રડે

રુદિયો    રડે    માંહ્યલો   જલે

આંખો    વરસે   અંતર   તરસે

તો   પ્રીતમ   અનરાધાર   વરસે.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply