લગ્ન ગીત

હવે લગ્નગાળો  શરુ થાશે .લગ્ન ગીતો ની રમઝટ બોલશે .તો ચાલો આપણે પણ એક સુંદર લગ્નગીત ને માણીએ .

તમે રહેજો …..ભાઈ માન માં ,અમે આવશું તમારી જાન માં ,

અમે જાન  માં કરશું જલસા , અમે ગાશું મંગલ ગીતડા .

આ દાદા તમારા દાદી તમારા હેતે થી તમને પરણાવશે ,

આ અદા તમારા ,ભાભુ તમારા હેતે કુટુંબ તેડાવશે ……..તમે રહેજો …..ભાઈ માન માં

આ પિતા તમારા માતા તમારા હોંશે હોંશે તમને પરણાવશે ,

આ કાકા તમારા કાકી તમારા લીલાતોરણીયા બંધાવશે ……તમે રહેજો ….ભાઈ માન માં

આ મામા તમારા મામી તમારા મોંઘામામેરા લઇ આવશે ,

આ  માસી તમારા ફૈબા તમારા હોંશે થી પસલી ભરાવશે …….તમે રહેજો …….ભાઈ માન માં

આ વીરા તમારા ભાભી તમારા હોંશે થી જાન જોડાવશે,

આ બેની તમારા ફૂલડે વધાવી ઓવારણાં લેશે …..તમે રહેજો …..ભાઈ માન માં ,

અમે આવશું તમારી જાન માં ,

અમે જાન માં કરશું જલસા ,અમે ગાશું મંગલ ગીતડા .

 

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: