વહાલ વરસાવતું એકાદ સગપણ મળી આવે

આજે મને વોટ્સ અપ પર એક સુંદર ગઝલ મારી એક મિત્ર એ મોકલી છે જે આપ સૌ વાચક મિત્રો સાથે આ મસ્ત મસ્ત ગઝલ શેર કરું છું .ગઝલકાર નું નામ ?

વહાલ વરસાવતું એકાદ સગપણ મળી આવે

લીમડા ના વૃક્ષ માં ક્યાંક ગળપણ મળી આવે

ચીંથરેહાલ નોટ નો શું ભરોસો ફાટી પણ જાય

પરચુરણ ને પ્રેમ કરતુ એ બચપણ મળી આવે

ભીતર મ ભરાઈ ને રાત દહાડો છેતરે છે તેવી

કલ્પનાઓ ને દર્શાવતું દર્પણ મળી આવે

બારેમાસ બળબળતો બપોર તો કેમ સહેવાશે

સૂરજ નેથોડો સંતાડે એવી પાંપણ મળી આવે

તૈયારી કરી છે ખુલ્લા દિલે વ્યાજ ચુકવવાની

બાંધી મુદત ની જો એકાદ થાપણ મળી આવે .

 

Leave a Reply