સાથ -સંગાથ

મારી એક સખીરાજુલ શાહે  એ મને વોટ્સઅપ પર સુંદર મજાની શાયરી મોકલી છે .એ હું આપ સૌ સાથે શેર કરું છું .

કોઈ પ્રીત નિભાવી જાય ,કોઈ રીત નિભાવી જાય ,

કોઈ સાથ નિભાવી જાય ,કોઈ સંબંધ નિભાવી જાય ,

કરી દો જિંદગી કુરબાન તેના પર ,

જે દુઃખ માં પણ તમારો સાથ નિભાવી જાય .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: