સ્વપ્ન

દુર રહેશું તો પણ તમારા હ્રદય માં રહેશું ,

સમય અને સંજોગ ના સથવારે મળતા રહેશું ,

આમ તો હું કોઈ સ્વપ્ન નથી છતાંય ,

તમો ચાહો તો નયનો માં શમણું બની  સજતા રહેશું .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: