હંસલા હાલો રે હવે – મનુભાઈ ગઢવી

હંસલા હાલો રે હવે,
મોતીડા નહીં રે મળે .
આ તો ઝાંઝવાના પાણી ,
આશા જુઠી રે બંધાણી ……મોતીડા નહી રે મળે .

ધીમે ધીમે પ્રીતી કેરો દીવડો પ્રગટાવ્યો ,
રામના રખોપા માંગી ઘૂંઘટે રે ઢાંક્યો ,

વાયરો વારો રે ભેંકાર
માથે મેહુલાનો માર
દીવડો નહીં રે બળે ………..હંસલા હાલો ને હવે .

વે’લો રે મોડો રે મારો સાહ્યબો પધારે ,
કે’જો રે કે ચુંદડી લાશે રે ઓઢાડે ,

કાયા ભલે રે બળે ,
માટી માટીને મળે ,
પ્રીતડી નહીં રે બળે ………..હંસલા હાલો ને હવે .

 

 

 

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: