હવે કહું છું જરા ભીંજાવને

શ્રી મનહર ઉધાસ ની ગાયેલી અને શ્રી દિલીપ રાવલ ની આ એક સુંદર અભિવ્યક્તિ .ચાલો સાથે મળી ને સાંભળીએ .

Leave a Reply