હું ગુજરાતી

આજે એફ.બી પર એક સરસ પોસ્ટ વાંચી. મને ગમી એટલે આપ સૌ મિત્રો સાથે શેર કરું છું .આપ ને પણ જરૂર ગમશે .

છુ ગુજરાતી, ચપટી ગળપણ દરેક શાકમા નાખુ છુઁ,
એ જ શિરસ્તો,હુ હમેશા વાણીમાઁય રાખુ છુ..!!

કઠણ સંજોગો આવે તો, સુકા ચણા ફાકુ છુ,
જીવનની ગતિને તોય હુ અશ્વ જેવી રાખુ છુ.!

ઓછી આવકેય દરિયાવ થઇને, મન મોટુ રાખુ છુ,
આંગણે આવે કોઇ તો,ન કદી હુ એને ધુત્કારુ છુ.!

નાત-જાત,ધર્મના નામ પર સહિષ્ણુતા રાખુ છુ,
વારસ છુ હુ બાપુનો,સત્ય અહિંસામા માનુ છુ.!

વેપાર કાજે દેશ દેશાવર ખેપ સદા મારુ છુ,
રહુ ગમેત્યાઁ,માહ્યલો તો હુ એજ ગુજરાતી રાખુ છુ.!

Leave a Reply