હ્રદય

મગજ ની બધી ચાલાકી  હ્ર્દય ની કોમળતા સામે હરી જાય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply