મારા વહાલા પપ્પા

 

 

image

ચાલો ,આજે ફાધર્સ ડે ના દિવસે મારું પ્રિય  ગીત આપ સૌ ની સાથે શેર કરું છું .

યે તો સચ હૈ કી ભગવાન હૈ ,હૈ મગર ફિર ભી અનજાન હૈ ,

ધરતી પે રૂપ માબાપ કા વિધાતા કી પહેચાન હૈ .

Leave a Reply