દમકતો ને ચમકતો શાહજહાંનો મહેલ જોવા દે

દમકતો ને ચમકતો શાહજહાંનો મહેલ જોવા દે ,
મને ધનવાન મજનૂએ કરેલો ખેલ જોવા દે ,
પ્રદર્શન કાજ ચાહત કેદ છે જેમાં જમાનાથી ,
મને એ ખૂબસૂરત પથ્થરોની જેલ જોવા દે.

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: