ક્યાં ખબર હતી

ક્યાં ખબર હતી જનક દુલારી ને કે વનવન ભટકવું પડશે ,

અગ્નિ પરીક્ષા આપ્યા પછી પણ રામજી તરછોડી દેશે ,

પવિત્રતા ના પુરાવાદેવા ધરતી માં સમાઈ જાવું પડશે .

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: