સાથ

ના મારી આગળ કે ના પાછળ ચાલો ,

ચાહું છું તમારો સાથ ,મારી સાથે ચાલો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: