મા

મમ્મી ના ચરણો માં શત શત કોટી વંદન .

મમ્મી બોલતા મન ભરાય ,આંખડી છલકાય ,

એનાથી વધુ ના કાંઈ બોલી કે લખી શકાય ,

તમારી ખોટ કોઈ થી ના પુરાય .

શબ્દો  પણ વામણા લાગે છે ,

મા ની મમતા આગળ .

બે હાથ જોડી અંજલી અર્પું મારી વહાલી મા ને .

image

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: