પ્રેમ

પ્રેમ કરવો એટલો સરળ છે જેમ માટી ઉપર ”માટી” થી લખવું પણ પ્રેમ નિભાવવો એટલો જ મુશ્કેલ છે જેમ પાણી ઉપર”પાણી ”થી લખવું .

– સ્વીટી ઠકકર


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply