વિશેષ વ્યક્તિ

વિશેષ વ્યક્તિ બનવું એ સારી વાત છે પણ સારી વ્યક્તિ બનવું એ એનાથી પણ વિશેષ વાત છે .

-સ્વીટી ઠકકર


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply