હસો અને હસાવો

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ:- આ ટામેટા કેમ આપ્યા?

શાકવાળી:- 20 ના 500

બાપુ:- તો હાલો ગણવા માંડો.
???????

ગુજરાતી રમુજ :

એક વાર બાપુ બેંકમાં પૈસા જમા કરાવા ગયા,

ઓફિસર – નોટ ફાટેલી છે, બીજી આપો

બાપુ – હું મારા એકાઉંટમાં જમા કરાવું છું, ફાટેલી હોય કે નવી તારે શું?
????????

???????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ  એ બેંક લોંન પર કાર લીધી હપ્તા ના ભર્યા તો બેંક વાળા કાર પછી લઇ ગયા.

બાપુ :- પહેલા ખબર હોત તો લગન પણ લોન લઈને  કરત.
????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુનો અકસ્માત થયો. ડોક્ટર: “ટાકા લેવા પડશે.”

બાપુ: “કેટલા રૂપિયા થશે?”

ડોક્ટર: “૩૦૦૦”

બાપુ: “નવરીના ટાકા લેવાના છે, ભરતકામ નથી કરવાનું.”
????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ: “ડોકટર તમે મારો દારૂ છોડાવી શકો છો?”

ડોક્ટર: “ચોક્કસ, સો ટકા”

બાપુ: “તો પોલીસ ચોકી માં મારી ૪૦ બોટલો પડી છે, છોડાવી આપો”
????????

ગુજરાતી રમુજ :

પોલીસ: “અમે તમને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધા છે”

બાપુ: “હે ??????”

થોડી વાર વિચાર્યું પછી…. “તો હાલો ગરબા ચાલુ કરો”

????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુએ પહેલીવાર પોતાની ગર્લ ફ્રેન્ડના ખભે હાથ મુક્યો અને હળવેકથી બોલ્યા, “I LOVE YOU”

ગર્લફ્રેન્ડઃ “જોર સે બોલો”

બાપુ- “જય માતાજી”
????????

ગુજરાતી રમુજ :

બા: મેં આજે ટોકીઝ માં “પા” પિક્ચર જોયું .

બાપુ: ગઈ તી તો આખું જોઈ ને જ આવવું હતું ને..

????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ ની ડેલી પાસે ભીખારી જમવા બેઠો

બાપુ : શું કરે છે?

ભીખારી: ખાઉં  છું.

બાપુ: રોટલી કોરી કેમ ખાય છે? ઘી લગાડી દઉં ?

ભીખારી: ના  કાલે  શાક  ગરમ  કરવા  દીધું  તું  એ  હજુ  નથી  આવ્યું.
????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ- અરે વાહ તેતો લગ્ન પણ કરી લીધા ને , ભાભીનું નામ શું છે?

બીજા બાપુ- ‘ગુગલ બા’

બાપુ- કેમ લ્યા આવું નામ?

બીજા બાપુ- પ્રશ્ન એક કરો તો જવાબ દસ આપે છે.
????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ બીડી પિતા હતા..

મગન: બાપુ તમારી બીડી માંથી ધુમાડા કેમ નથી નીકળતા?

બાપુ: તે ના નીકળે આ તો CNG બીડી છે

F

?????????

ગુજરાતી રમુજ :

બાપુ હોટલ મેનેજરને ગુસ્સેથી:-  આવડી નાની ઓરડી? એમાં એક ટેબલ, એક પંખો છે ને ભાડું ૧૫૦૦ રૂપિયા ? અમને લુંટવા બેઠા છો?

હોટલ મેનેજર:- ખમ્મા બાપુ ખમ્મા ” રૂમ જોવાનો હજી બાકી છે આતો લીફ્ટ છે”

???????

ગુજરાતી રમુજ :

દારૂના લીધે બરબાદ થયેલ બાપુએ કસમ ખાધી,

ને ઘરમાંથી દારૂની ખાલી બોટલો ફેકવા લાગ્યા,

પેલી ફેકી ને બોલ્યા – તારા લીધે મારી નોકરી ગયી

બીજી ફેકી – તારા લીધે મારું ઘર ગ્યું, 

ત્રીજી ફેકી – તારા લીધે મારું બૈરું ગ્યું,

ચોથી ભરેલી નીકળી,

તો કહે – તું સાઈડમાં આવી જા આમાં તારો કઈ વાંક નથી

??????


by

Tags:

Comments

Leave a Reply