કોઈ ઝાડ તોડશો નહીં…   

​દેહ દાન કરનાર એક વ્યક્તિના સુંદર વિચારો આપ સૌ સાથે માણું છું…..

 ” મારી ચિતા પર રાખવા 

        કોઈ ઝાડ તોડશો નહીં…   

   આવતો જન્મ જો પક્ષીનો 

               મળ્યો

  તો હું મારા માળા રૂપી

    ઘર ક્યાં બાંધીશ……? “


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: