પ્રભુ ની પ્રભુતા

મૂર્તિઓ બનાવી વેચવા વાળા ગરીબ કલાકાર માટે  ખુબ સુંદર બે પંક્તિઓ.

ગરીબો ના બાળકો પણ જમી શકે તહેવારો માં ,

એટલે ભગવાન પણ ખુદ વેચાય જાય છે બજારો માં .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: