પ્રભુ ની પ્રભુતા

મૂર્તિઓ બનાવી વેચવા વાળા ગરીબ કલાકાર માટે  ખુબ સુંદર બે પંક્તિઓ.

ગરીબો ના બાળકો પણ જમી શકે તહેવારો માં ,

એટલે ભગવાન પણ ખુદ વેચાય જાય છે બજારો માં .

Leave a Reply